Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
telefon +81 501 40 50
godziny 8:00 - 18:00

Badania laboratoryjne

  • Pobranie materiałów do badań odbywa się codziennie od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 8.00 – 9.30.
  • Badania wykonywane bezpłatne – przysługują pacjentom uprawnionym do korzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego posiadającym  ważne skierowanie wydane przez lekarza pracującego w SP ZOZ w Nałęczowie.
  • Badania wykonywane odpłatnie – przysługują pacjentom nieuprawnionym do korzystania ze świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub nie posiadającym ważnego skierowania wydanego przez lekarza pracującego w SP ZOZ w Nałęczowie.

Każdy pacjent nieposiadający skierowania na badania lub posiadający skierowanie na badania od lekarza niepracującego w SP ZOZ w Nałęczowie może mieć pobrany materiał do badań laboratoryjnych po uprzednim opłaceniu badań w rejestracji zgodnie z obowiązującym cennikiem.