Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
telefon +81 501 40 50
godziny 8:00 - 18:00

Opieka nocna i świąteczna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna  to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach od 8 do godziny 8 dnia następnego.
Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są bezpłatne dla osób ubezpieczonych i udzielane bez skierowania w dowolnym punkcie nocnej opieki.
Świadczenia zdrowotne realizowane są w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i nie są związane z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, do którego jesteśmy zapisani.
Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia, gdy:

  • nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu,
  • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
  • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:

  • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
  • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką, szczególnie u małych dzieci i ludzi w podeszłym wieku
  • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
  • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
  • biegunka lub wymioty, szczególnie u dzieci lub osób w podeszłym wieku
  • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.
  • zaburzenia psychiczne (z wyjątkiem agresji lub dokonanej próby samobójczej – wtedy należy wezwać pogotowie ratunkowe).

Kiedy wydaje nam się, że nasze lub czyjeś życie jest zagrożone, należy bezwzględnie telefonować pod numer alarmowy Pogotowia ratunkowego – 112 lub 999.

Najbliższe miejsca gdzie udzielane są świadczenia OPIEKI NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ:


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W PUŁAWACH
PUŁAWY, ul. PARTYZANTÓW 17
Tel. 81 450 23 13


SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH
BEŁŻYCE, ul. LUBELSKA 90
Tel. 81 516 26 13


WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO  SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
LUBLIN, ul. ALEJA KRASNICKA 100
Tel. 81 537 40 25,

519 058 752,

519 058 953


POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W OPOLU LUBELSKIM
OPOLE LUBELSKIE, ul. SZPITALNA 9
Tel. 81 458 21 58,

81 458 21 64,

81 827 20 17


SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE 
LUBLIN, ul. MIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO 9
Tel. 572 774 773,

515 752 750,

81 760 43 43


SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF.M. KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
LUBLIN, ul. ABRAMOWICKA 2
Tel. 81 728 63 70