Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
e-mail:
kontakt@przychodnia-naleczow.pl
telefon 81 501 40 50
81 501 41 40
81 501 45 29
godziny 8:00 - 18:00
Rejestracja internetowa lub zamawianie recept jest możliwe tutaj
Szczegółowe informacje w zakładce: Rejestracja pacjentów

Opieka nocna i świąteczna

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej  należy korzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, a także w związku z potrzebą zachowania ciągłości leczenia (iniekcje i zabiegi zlecone przez lekarza, realizowane w POZ). Świadczenie te udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

 

Nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska w POZ

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w PUŁAWACH,  Ul. Józefa Bema 1

       Tel.  603566999 dla dorosłych 

            605891355 dla dzieci

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 W BEŁŻYCACH

BEŁŻYCE, ul. LUBELSKA 90

      Tel.  815162613

 

POWIATOWE CENTRUM ZDROWIA W OPOLU LUBELSKIM

OPOLE LUBELSKIE, ul. SZPITALNA 9

      Tel.  814582158                                                                                                  

           814582164                                                                                                

           818272017

 

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO

LUBLIN, ul. ALEJA KRAŚNICKA 100

       Tel.  815374027                                                                                  

            519058752  

            519058953

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. JANA BOŻEGO W LUBLINIE

LUBLIN, ul. MIECZYSŁAWA BIERNACKIEGO 9

Tel.  57277473                                                                                             

           515752750                                                                                              

           817604343

 

SZPITAL NEUROPSYCHIATRYCZNY IM. PROF.M. KACZYŃSKIEGO SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

LUBLIN, ul. ABRAMOWICKA 2  

      Tel. 817286370

 

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ nie mają zastosowania w przypadkach stanów bezpośredniego zagrożenia życia, w szczególności w sytuacji: utraty przytomności, upadków z wysokości, złamań, wypadków komunikacyjnych, nagłych zaburzeń świadomości, urazów wypadkowych powstałych w sytuacjach nagłych, nagłej duszności, porażenia prądem elektrycznym, porodu oraz dolegliwości związanych z ciążą.

 

 

Informujemy, że obecnie za pośrednictwem rejestracji internetowej możliwe jest zarezerwowanie porady u wybranego lekarza oraz zamówienie recepty.

Rejestracja internetowa