Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
telefon +81 501 40 50
godziny 8:00 - 18:00

Skierowania do specjalistów

Zgłaszając się do wybranego świadczeniodawcy pacjent powinien przedstawić – oprócz potwierdzenia prawa do świadczeń – ważne
skierowanie. Jest ono dokumentem wymaganym przy dostępie do badań diagnostycznych oraz świadczeń realizowanych w ramach:
» ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
» leczenia szpitalnego,
» leczenia uzdrowiskowego,
» rehabilitacji leczniczej,
» opieki nad przewlekle chorymi.

Skierowanie wystawia:
» na badania diagnostyczne, na świadczenia w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, na leczenie uzdrowiskowe, na rehabilitację leczniczą, opiekę długoterminową – lekarz POZ lub inny lekarz udzielający świadczeń w ramach ważnej umowy z NFZ.

Skierowanie nie jest potrzebne do następujących lekarzy specjalistów:

  • Ginekologa i położnika,
  • Onkologa,
  • Psychiatry,
  • Wenerologa,
  • Dentysty.