Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
telefon +81 501 40 50
godziny 8:00 - 18:00

Opłaty

Leczenie osób ubezpieczonych jest bezpłatne. Natomiast wydawanie niektórych orzeczeń i zaświadczeń jest związane z wniesieniem opłaty przez pacjenta. Oto przykłady odpłatnych świadczeń:

  • orzeczenia o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych;
  •  orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są związane z dalszym leczeniem, rehabilitacją, niezdolnością do pracy, kontynuowaniem nauki;
  • orzeczenia i zaświadczenia lekarskie wydawane na życzenie świadczeniobiorcy, jeżeli nie są wydawane w celach pomocy społecznej, orzecznictwa o niepełnosprawności, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.