Newsletter Strefa dla uprawnionych
lokalizacja ul. Kolejowa 7
24-150 Nałęczów
e-mail:
kontakt@przychodnia-naleczow.pl
telefon 81 501 40 50
81 501 41 40
81 501 45 29
godziny 8:00 - 18:00
Rejestracja internetowa lub zamawianie recept jest możliwe tutaj
Szczegółowe informacje w zakładce: Rejestracja pacjentów

Zaproszenia do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert na „Budowę zewnętrznych instalacji elektrycznych oświetlenia parkingu wraz zasilaniem parkometru/ szlabanu”

2022-08-08

Zaproszenie do składania ofert Projekt budowlany Przedmiar Decyzja Starosty Decyzja Konserwatora Opis przedmiotu zamówienia Formularz ofertowo-cenowy Wzór oświadczenia Wzór umowy KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KONTRAHENTÓW

Więcej
 

Informujemy, że obecnie za pośrednictwem rejestracji internetowej możliwe jest zarezerwowanie porady u wybranego lekarza oraz zamówienie recepty.

Rejestracja internetowa